در تصویر زیر مقاومت مناسب برای انواع LED با جریان مصرفی مختلف از 1 میلی آمپر تا 25 میلی آمپر معرفی شده :)

مقاومت مناسب برای LEDelepi.irelepi.ir